Giới thiệu khóa học

Kiến thức kinh nghiệm thực tế: Được chắt lọc từ hơn 150+ dự án thực tế, mà tôi đã có cơ hội tham gia từ nhiều ngành hàng

Hiểu rõ quy trình & cách thức tối ưu: Để đánh giá tệp khách hàng và tệp nội dung hiệu quả, quy trình tối ưu được tinh gọn dễ hiểu

Giảm 30-50% ngân sách lãng phí: biết cách đánh giá chiến dịch nào không hiệu quả, từ đó cắt giảm và scale chiến dịch tốt hơn

HỌC THỬ NỘI DUNG KHÓA HỌC

Nội dung khóa học

Tác giả

Kiều Thắng
Digital Marketing Specialist
  • 8 năm kinh nghiệm Digital Marketing
  • Tham gia 150+ chiến dịch khác nhau
  • Thương hiệu: Maritime Bank, Lan Rừng Resort, Paris Beauty, Nha Khoa Đăng Lưu, Hô Biến, Du học INEC, English Town, COKO Việt Nam, F2 Fashion & Freedom, SEONGON...
  • Huấn luyện viên: IMGROUP, TOPICA, KYNA

Đăng ký khóa học

Giá ưu đãi 50%

299,000 đ Đăng ký